فهرست مطالب در Word + تنظیمات متداول

فهرست مطالب در Word + تنظیمات متداول
0 تومان

فهرست مطالب در Word + تنظیمات متداول

در Word می توانیم فهرست مطالب را به صورت خودکار تهیه کنیم.

برای این کار ابتدا متن های زیر را تایپ می کنیم :

فهرست مطالب در ورد

حال متن های تایپ شده را انتخاب می کنیم و از منوی زیر :

فهرست مطالب در ورد

آن ها را به Heading1 تبدیل می کنیم.

فهرست مطالب در ورد

همانطور که مشاهده می کنید عبارت های " فصل اول ، فصل دوم ، فصل سوم " تایپ شده تغییر فونت پیدا می کنند.

دقت کنید ، پس از انتخاب متن ، ابتدا آن را به Heading1 تبدیل کنید و سپس فونت را تغییر دهید.

به این ترتیب متن شما به شکل زیر تبدیل می شود :

فهرست مطالب در ورد

به انتهای خط اول می رویم ، پس از عبارت خط " ایجاد فهرست مطالب + تنظیمات متداول " و ENTER می زنیم ، سپس عبارت " فهرست مطالب " را تایپ می کنیم.

به منظور ایجاد فهرست مطالب در Word به صورت خودکار ، از منوی زیر مراحل را پیگیری می کنیم :

References -> Table of Contents -> Custome Table of Contents …

فهرست مطالب در ورد

حال پنجره زیر Table of Contents باز می شود و نیاز است که شما OK کنید.

فهرست مطالب در ورد

به این ترتیب فهرست مطالب شما حاضر می شود :

فهرست مطالب در ورد

تنظیمات متداول در هنگام ایجاد پاورقی

فهرست مطالب را انتخاب می کنیم :

فهرست مطالب در ورد

سپس کلیدهای Ctrl + Shift سمت راست را می گیریم :

فهرست مطالب در ورد

به این ترتیب فهرست مطالب راست چین می شود.

حال به ابتدای کلمه فصل اول که Heading1 شده است می رویم :

فهرست مطالب در ورد

به این ترتیب عبارت های : فصل اول ، فصل دوم ، فصل سوم به صفحه دوم منتقل می شوند.

فهرست مطالب در ورد

سپس به ابتدای عبارت فصل دوم می رویم و کلیدهای Ctrl + Enter را می زنیم :

فهرست مطالب در ورد

و همین طور برای فصل سوم ، دقت داشته باشید با کلید های Ctrl + Enter صفحات را در Word ایجاد کنید.

به این ترتیب 4 صفحه خواهیم داشت. صفحه اول فهرست مطالب و سه صفحه دیگر مربوط به فصل ها.

به صفحه اول بر می گردیم ، بر روی یکی از ردیف های فهرست مطالب که به صورت خودکار تولید شده است کلیک راست می کنیم و گزینه Update Field را می زنیم :

فهرست مطالب در ورد

پنجره ای به این صورت با دو گزینه باز می شود :

فهرست مطالب در ورد

Update page numbers only : فقط شماره صفحات را در فهرست مطالب به روز می کند.

Update entire table : در صورتی که شما فصل چهارم و پنجم و ... دیگری را با Heading1 ایجاد کرده باشید به فهرست مطالب اضافه می کند و همه شماره صفحات به روز می شود.

گزینه Update page numbers only را انتخاب می کنیم و OK می کنیم :

فهرست مطالب در ورد

حال به عنوان تمرین به هر کدام از فصل یک مقدمه اضافه کنید و مقدمه را Heading2 قرار دهید.

پس از به روز رسانی Update فهرست مطالب به چه صورتی نمایش داده می شود ؟

تنظیمات متداول پاورقی :

در صورتی که فونت انتخابی شما فارسی می باشد ولی اعداد فهرست مطالب به صورت انگلیسی نوشته شده اند پس از فشردن Ctrl + Shift سمت ، متن فهرست مطالب را در حالت انتخاب شده قرار دهید و سپس کلیک راست و مجدد Update page numbers only را بزنید و OK کنید.

فهرست مطالب در ورد

با این ترفند شماره های فهرست مطالب شما به فارسی تبدیل می شوند.

 

 

پیشنهاد ما "آموزش تایپ با موسیقی♥" جدید ترین و متفاوت ترین دوره آموزش تایپ ده انگشتی در کشور:  

 

آموزش تایپ با موسیقی - AZOffice.ir